Ús blochs en podcasts

NIJS


FNP Fryslan Keunstwurk drolshagen 40 jier
26-10-2022

Ferpleats keunstwurk Drolshagen nei Drolshagenplein

Yn de riedsgearkomste fan woansdei 26 oktober hat de FNP fraksje yn persoan fan Gerda de Vries it kolleezje fan B&W frege om it keunstwurk 'Stedenband Drolshagen 40 jaar' te ferpleatsen. Dit keunstwurk stiet op dit stuit binnen de hekken oan de a ...

FNP Fryslan Koalysje-akk
09-07-2022

FNP, CDA, PvdA en GroenLinks presintearje koälysje-akkoart 2022-2026

Fol betrouwen presintearje de fjouwer koälysjepartijen it koälysje-akkoart ‘Fûnemint foar moarn’ foar de perioade 2022–2026. Mei dit akkoart ferwachtsje de partijen in stevich fûnemint del te lizzen foar de kom ...

FNP Fryslan FNP tige tank
21-03-2022

Utslach gemeenteriedsferkiezings 2022 bekend

De útslach fan de gemeenteriedsferkiezings fan gemeente De Fryske Marren op 14, 15 en 16 maart is bekend. FNP De Fryske Marren is de grutste partij wurden mei grutte tank oan alle stimmers. ...

FNP Fryslan FNP dfm ferkiezingsboekje
09-03-2022

FNP DFM ferkiezingsboekje

Om sjen te litten wêr't FNP De Fryske Marren foar stiet, ha wy in ferkiezingsboekje útbrocht dy't mei de hûs-oan-hûs kranten yn jo brievebus komt, en oars kinne jo 'm hjirûnder asnoch ynsjen! ...

FNP Fryslan Vaarhuispuntnl1
08-02-2022

FNP De Fryske Marren mei "Vaarhuis" de gemeente troch

De kommende wiken besiket de Fryske Nasjonale Partij yn de gemeente DFM har kiezers ûnder oare mei in farjende wente. ...

FNP Fryslan Foarkant program frysk
06-02-2022

Programma FNP De Fryske Marren

Us ferkiezingsprogram is op ús webside te lêzen. ...

FNP Fryslan FNP algemien kultuer 3
02-02-2022

Frysk krijt dochs in rol yn it Keunst- en Kultuerplan

Alle partijen toanden har tefreden oer it nije Keunst- en Kultuerplan yn It Petear fan 20 desimber. De sektor is goed belutsen bij it opstellen fan it plan, it plan sit goed yn elkoar en der giet mear jild nei keunst- en kultuer. Dêr binne se n ...


Wurd lid fan de FNP Fryslân

YN BYLDTsjin wynturbines op lân

Tsjin wynturbines op lân. De FNP bliuwt tsjin wynturbines op lân, ek as dy mar 15 meter heech binne. Dat hawwe de leden fan de FNP freed yn mearderheid bepaald op de algemiene ledegearkomste yn Wurdum.
2022 FNP Fryslân - Disclaimer