Ús blochs en podcasts

NIJS


FNP Fryslan 20201121 12 38 51ibabs
21-11-2020

FNP stimt tsjin 30 meter hege reklamemêst by McDonalds

Yn de riedsgearkomste fan woansdei 18 novimber l.l. hat in Kolleezjeútstel oangeande in tritich meter hege mêst by McDonalds net in riedsmearderheid krigen. De FNP wie fan it earste momint ôf tsjin op dit plan. In mêst fan sa ...

FNP Fryslan Omkromte
14-11-2020

It paad wie iepenbier, is iepenbier en bliuwt iepenbier

De FNP hat yn de riedsgearkomste fan 28 oktober foar iepenbierheid fan it paad achter de Omkromte/Koaileane pleite. De histoaryske wearde en de mooglikheid it paad te brûken as kuierpaad, dat is foar de FNP wichtiger as it persoanlik belang fan ...

FNP Fryslan El2fhqdxyayxdrk
03-11-2020

In sigaar út eigen doaze

Covid19, Corona, wy hawwe der allegearre mei te krijen, yn de persoanlike sfear, op it wurk en yn ‘e hûs. Dy ellinde diskriminearret net, elkenien hat der al lêst fan, of kriget der noch mei te meitsjen. ...

FNP Fryslan Planlokaasje balk lutsmond
11-09-2020

FNP tsjin lúkse fakânsjefilla’s oan de Sleattemer Mar

De FNP fraksje yn De Fryske Marren sil woansdei 16 septimber oankommend tsjin it riedsfoarstel ‘Vaststellen bestemmingsplan Balk – recreatiewoningen Lutsmond Noord’ stimme. ...

FNP Fryslan
27-08-2020

Fragen FNP oer brief Fryske gemeenten oangeande sinneparken

Skriftlike fragen nei oanlieding fan it parseberjocht en it brief oer it net iens wêzen fan de Fryske gemeenten mei it Provinsjale belied oangeande sinneparken op lânbougrûn. ...

FNP Fryslan Icon news1
20-07-2020

Nijsbrief july 2020

De nijsbrief fan july stiet no op de webside. De ûnderwerpen dizze moanne binne Krisisnota, de Moasje bestridingmsmiddels en it sluten fan de skoalle yn Terkaple. ...

FNP Fryslan Skoalle terkaple
19-07-2020

Ek de skoalle yn Terkaple slút

Nei 112 jier ûnderwiis ferdwynt per 1 augustus oansteande de skoalle út Terkaple. Hoewol de skoalle formeel net slút (mar trochgiet op de lokaasje yn Terherne), fielt de FNP mei it doarp mei. Lykas op guon oare doarpen yn ú ...


Wurd lid fan de FNP Fryslân

YN BYLDTsjin wynturbines op lân

Tsjin wynturbines op lân. De FNP bliuwt tsjin wynturbines op lân, ek as dy mar 15 meter heech binne. Dat hawwe de leden fan de FNP freed yn mearderheid bepaald op de algemiene ledegearkomste yn Wurdum.
2020 FNP Fryslân - Disclaimer