Ús blochs en podcasts

NIJS


FNP Fryslan Planlokaasje balk lutsmond
11-09-2020

FNP tsjin lúkse fakânsjefilla’s oan de Sleattemer Mar

De FNP fraksje yn De Fryske Marren sil woansdei 16 septimber oankommend tsjin it riedsfoarstel ‘Vaststellen bestemmingsplan Balk – recreatiewoningen Lutsmond Noord’ stimme. ...

FNP Fryslan
27-08-2020

Fragen FNP oer brief Fryske gemeenten oangeande sinneparken

Skriftlike fragen nei oanlieding fan it parseberjocht en it brief oer it net iens wêzen fan de Fryske gemeenten mei it Provinsjale belied oangeande sinneparken op lânbougrûn. ...

FNP Fryslan Icon news1
20-07-2020

Nijsbrief july 2020

De nijsbrief fan july stiet no op de webside. De ûnderwerpen dizze moanne binne Krisisnota, de Moasje bestridingmsmiddels en it sluten fan de skoalle yn Terkaple. ...

FNP Fryslan Skoalle terkaple
19-07-2020

Ek de skoalle yn Terkaple slút

Nei 112 jier ûnderwiis ferdwynt per 1 augustus oansteande de skoalle út Terkaple. Hoewol de skoalle formeel net slút (mar trochgiet op de lokaasje yn Terherne), fielt de FNP mei it doarp mei. Lykas op guon oare doarpen yn ú ...

FNP Fryslan Bolletylt foto rivm h schreuder
18-07-2020

Soargen oer de maatskiplike ûnrêst bolletylt

Al sûnt jierren, al yn de gemeente Gaasterlân-Sleat, makket de FNP har soargen oer it brûken fan bestridingsmiddels yn de lânbou en foaral de bolletylt. Mei regelmaat lôget de maatskiplike ûnrêst wer op dy&rs ...

FNP Fryslan Pixabay coins1726618 19202
05-07-2020

Kolleezje, wachtsje efkes!

Yn de riedsgearkomste fan 01-07-2020 stie in tige wichtich ûnderwerp op de wurklist: de krisisnota. Dizze krisisnota is ûntstean om’t de Ried graach ynsjoch hawwe wol op de finansjele gefolgen fan de Koroana-krisis. ...

FNP Fryslan FNP de Fryske Marren freget nei stevenshoek langwar maaie 20202
15-06-2020

Antwurden op FNP-fragen Stevenshoek Langwar

Koartlyn ha wy as FNP-fraksje fragen steld oan it kolleezje oer de Stevenshoek yn Langwar. Hjirûnder de antwurden dy't wy ûntfongen hawwe. ...


Wurd lid fan de FNP Fryslân

YN BYLDTsjin wynturbines op lân

Tsjin wynturbines op lân. De FNP bliuwt tsjin wynturbines op lân, ek as dy mar 15 meter heech binne. Dat hawwe de leden fan de FNP freed yn mearderheid bepaald op de algemiene ledegearkomste yn Wurdum.
2020 FNP Fryslân - Disclaimer