Ús blochs en podcasts

NIJS


FNP Fryslan Offalbelied foto fan gemeente dfm
18-01-2022

FNP krijt de ried mei oer oanpak ôffalskieding

Yn de Fryske Marren wurdt fierstentefolle werbrûkbere grûnstof yn de grize konteners smiten. Tink oan grien ôffal, papier, glês, boumateriaal. Dat is net duorsum, it is sonde en it is djoer. It kolleezje hat dan ek it doel om ...

FNP Fryslan Ledegearkomste program en list
06-12-2021

Gerda de Vries wer listlûker FNP De Fryske Marren

De FNP yn De Fryske Marren hat Gerda de Vries-Suierveld as listlûker keazen. ...

FNP Fryslan De stuit de jouwer
05-11-2021

It Brûsplak komt der, mar wêr en hoe?

Yn de riedsgearkomste fan 27 oktober hat de FNP, mei út namme fan hast alle oare fraksjes it ûnderwerp “It Brûsplak op de Jouwer”, fan de wurklist helle. Dat wie noch net ree foar beslútfoarming. De Ried koe net ...

FNP Fryslan 20211108 21 59 35FNP-wenjen yn Fryslân folder
11-10-2021

FNP komt mei oanfalsplan wenjen!

Wenjen yn Fryslân, in serieus probleem. ...

FNP Fryslan Kij yn de jakoezie lyts
30-09-2021

FNP DFM siket alternativen foar ierdgas

Wat is der straks op it plattelân mooglik as alternatyf foar ierdgas? Grutte stêden kinne mooglik oer nei geotermy en grutte doarpen kinne mooglik aquatermy brûke, dat beide fia netwurken. Mar lytse doarpen en buorskippen binne op d ...

FNP Fryslan Spuitvrije zones
29-09-2021

FNP DFM fynt plannen foar spuitfrije zones in moai begjin

B&W hat yn in parseberjocht witte litten dat se regels foar gewasbeskermingsmiddels en spuitfrije zones ynstelle wolle. Dat sil dien wurde middels in paraplubestimmingsplan, sa’n plan is in oanfulling op besteande bestimmingsplannen. De reg ...

FNP Fryslan Bolletylt foto rivm h schreuder1
07-07-2021

Beantwurding B&W op fragen FNP DFM oer bolleteelt

De fraksje fan de FNP hat in reaksje krigen fanút it kolleezje fan B&W op de fragen dy't steld wienen oer de (ferkenner by de) bolleteelt yn Gaasterlân. ...


Wurd lid fan de FNP Fryslân

YN BYLDTsjin wynturbines op lân

Tsjin wynturbines op lân. De FNP bliuwt tsjin wynturbines op lân, ek as dy mar 15 meter heech binne. Dat hawwe de leden fan de FNP freed yn mearderheid bepaald op de algemiene ledegearkomste yn Wurdum.
2022 FNP Fryslân - Disclaimer