Ús blochs en podcasts

NIJS


FNP Fryslan
27-03-2019

Fragen oer Lemsterstrân oan kolleezje B&W De Fryske Marren

De gemeente Lemsterlân hat eartiids mei de eigner fan it paviljoen/swimbad, op it strân fan De Lemmer, ôfspraken makke oer it skjinhâlden fan it strân. ...

FNP Fryslan
07-03-2019

No’t it stof wat delslein is

Woansdei 20 febrewaris 2019, yn in ekstra ‘debat en beslút’ is dúdlik wurden dat de breuk tusken de FNP en CDA/VVD definityf is. De yntsjinne moasje fan wantrouwen tsjin de beide FNP wethâlders is oannaam troch in mear ...

FNP Fryslan Janvolbedazandwinning
16-02-2019

Makket lústerje nei ynwenners de FNP ûnbetrouber?

No't yn De Fryske Marren de fraksjes fan CDA en VVD it betrouwen opsein ha yn de FNP-fraksje, is dit foar ús in reden om hjir in reaksje op te jaan. ...

FNP Fryslan Kustw500
06-02-2019

FNP De Fryske Marren stimt tsjin sânwinning yn Iselmar

De FNP sil tsjin de sânwinning yn de Iselmar stimme yn de ried fan 13 febrewaris. De konklúzje fan de FNP-fraksje is: by twivel net ynhelje. De fraksje wol boppedat rjocht dwaan oan har útgongspunt om noed te stean foar natuer en ...

FNP Fryslan Durkstoker
02-11-2018

Ald Jouster foardroegen as nije FNP wethâlder

Mei grutskens dielt de FNP hjoed mei dat de hear Durk Stoker harren nije kandidaat wethâlder wurden is. De FNP wie op syk nei in nije wethâlderskandidaat omdat in pear wike lyn ien fan ús wethâlders, Johannes van der Pal, oan ...

FNP Fryslan Ofskiedjohannesvanderpal
08-10-2018

Johannes van der Pal hâldt op as wethâlder fan gemeente De Fryske Marren

Hjoed, moandei 8 oktober, makke Johannes van der Pal bekend op te hâlden as wethâlder fan gemeente De Fryske Marren. Van der Pal set dêrmei in punt efter in karrière fan 16,5 jier as wethâlder. ...

FNP Fryslan Okseljoure
02-08-2018

FNP DFM priisfraach ynfolling oksel fan 'e Jouwer

Yn maart dit jier hat de FNP fan de Fryske Marren in priisfraach betocht oer
de takomstige ynfolling fan it âlde A7 trajekt en it oangrinzend lân wat der
leit. ...


Wurd lid fan de FNP Fryslân

YN BYLDTsjin wynturbines op lân

Tsjin wynturbines op lân. De FNP bliuwt tsjin wynturbines op lân, ek as dy mar 15 meter heech binne. Dat hawwe de leden fan de FNP freed yn mearderheid bepaald op de algemiene ledegearkomste yn Wurdum.
2019 FNP Fryslân - Disclaimer