NIJS

Tag: Wenje yn Fryslan


FNP Fryslan Vaarhuispuntnl1
08-02-2022

FNP De Fryske Marren mei "Vaarhuis" de gemeente troch

De kommende wiken besiket de Fryske Nasjonale Partij yn de gemeente DFM har kiezers ûnder oare mei in farjende wente. ...

FNP Fryslan Offalbelied foto fan gemeente dfm
18-01-2022

FNP krijt de ried mei oer oanpak ôffalskieding

Yn de Fryske Marren wurdt fierstentefolle werbrûkbere grûnstof yn de grize konteners smiten. Tink oan grien ôffal, papier, glês, boumateriaal. Dat is net duorsum, it is sonde en it is djoer. It kolleezje hat dan ek it doel om ...

FNP Fryslan Ledegearkomste program en list
06-12-2021

Gerda de Vries wer listlûker FNP De Fryske Marren

De FNP yn De Fryske Marren hat Gerda de Vries-Suierveld as listlûker keazen. ...

FNP Fryslan 20211108 21 59 35FNP-wenjen yn Fryslân folder
11-10-2021

FNP komt mei oanfalsplan wenjen!

Wenjen yn Fryslân, in serieus probleem. ...

FNP Fryslan Bolletylt foto rivm h schreuder1
07-07-2021

Beantwurding B&W op fragen FNP DFM oer bolleteelt

De fraksje fan de FNP hat in reaksje krigen fanút it kolleezje fan B&W op de fragen dy't steld wienen oer de (ferkenner by de) bolleteelt yn Gaasterlân. ...

FNP Fryslan Bolletylt foto rivm h schreuder2
15-06-2021

Fragen FNP DFM oer ferkenner bolleteelt

It brûken fan gewas-beskermingsmiddels rûnom doarp en stêd yn De Fryske Marren; hjiroer ha ynwenners noed en soarch foar har sûnens en lânskip. ...

FNP Fryslan 022
25-03-2021

FNP DFM lit har ynformearje oer tydlike (hier)wentebou

In delegaasje fan FNP de Fryske Marren hat yn ús buorgemeente it Hearrenfean op moandei 22 maart in koroanafeilige wurkbesite brocht oan it bedriuw Kleine Woningen. ...

FNP Fryslan FNP de Fryske Marren freget nei stevenshoek langwar maaie 20202
15-06-2020

Antwurden op FNP-fragen Stevenshoek Langwar

Koartlyn ha wy as FNP-fraksje fragen steld oan it kolleezje oer de Stevenshoek yn Langwar. Hjirûnder de antwurden dy't wy ûntfongen hawwe. ...

FNP Fryslan FNP de Fryske Marren freget nei stevenshoek langwar maaie 2020
27-05-2020

Fragen FNP oer appartemintenkompleks Stevenshoek Langwar

De FNP-fraksje fan De Fryske Marren hat fragen steld oan it kolleezje oer it sintrum fan Langwar. ...

FNP Fryslan Balk dubbelstraat
28-02-2020

Nije bestimming foar garaazje oan de Dubbelstrjitte yn Balk

De ried is der
wiis mei dat der apparteminten komme sille yn it sintrum fan Balk. In moaie
ynfolling foar in moai en prominint plak. Mar de ried wol ek dat der opnij nei
de plannen sjoen wurdt. Dat die bliken yn de riedsgearkomste fan woansd ...

2022 FNP Fryslân - Disclaimer