NIJS   29-09-2021


FNP DFM fynt plannen foar spuitfrije zones in moai begjin

B&W hat yn in parseberjocht witte litten dat se regels foar gewasbeskermingsmiddels en spuitfrije zones ynstelle wolle. Dat sil dien wurde middels in paraplubestimmingsplan, sa’n plan is in oanfulling op besteande bestimmingsplannen. De regel jildt dêrmei yn ien kear foar alle bestimmingsplannen dy’t hjir op ien of oare wize mei anneks binne.

"It is in begjin, en no oanhâlde" (Jeltsje Piersma)

Fraksjelid Jeltsje Piersma is al skoften dwaande omtinken foar it probleem fan de sproeierij te freegjen. Op de hege sângrûnen, dus benammen yn Gaasterlân, wurde in soad leeljes teelt, dêr’t wykliks gif oerhinne spuite wurdt. Ek bij de fruitteelt wurde faak in soad beskermingsmiddels brûkt. Guon fan dy perselen lizze neist bewenning. It gif bedarret sadwaande yn de tunen. Minsken doarre betiden de ruten net iepen te setten, lit stean sels in grientetún te begjinnen.

 

It is moai dat de gemeente dat probleem no oppakt. Yn it paraplubestemmingsplan wurdt in spuitfrije zone fan 50 meter fan krêft. Dat is in stik better as no, mar it is mar in begjin. Spitigernôch jildt it aanst allinnich foar dy perselen dy’t earder noch net brûkt binne foar ikkerbou.

 

Mei oare wurden: it is in goed begjin, mar no oanhâlde en trochsette.

 

Jeltsje Piersma
Riedslid FNP De Fryske Marren

 

Sjoch ek: "noed oer effekten gemyske bestridingsmiddels"

 

Ofbylding: www.vee-en-gewas.nlTags: Buorkje yn Fryslan, Miljeu, Natuer en lanskip, Plattelansbelied

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer