Agenda FNP De Fryske Marren

Meestal houden wij twee keer in de maand wij een fractievergadering, voor meer informatie lees verder:

Overzicht van commissie- en raadsvergaderingen

Voor een overzicht van raads- en commissievergaderingen, zie: www.defryskemarren.nl/gemeenteraad

 

Fractievergaderingen FNP

Op de volgende momenten staan onze fractievergaderingen ingepland:

 

- op de maandag in de week voorafgaand aan de week waarin de commissievergaderingen plaatsvinden

- op de maandag voorafgaand aan de dag van de raadsvergadering

 

Onze fractievergaderingen worden dus meestal op maandag in de Skarsterlânzaal op het gemeentehuis te Joure gehouden. Inwoners/organisaties die willen inspreken kunnen langskomen om vragen/standpunten aan ons toe te lichten. Wij nemen uw informatie mee in onze besluitvorming maar gaan niet gedetailleerd in discussie. Graag uw komst vooraf bij onze fractie doorgeven via telefoon of e-mail (dfmfnp.frl), het kan namelijk zo zijn dat we op een andere locatie of een ander moment vergaderen dus vandaar dat wij graag vooraf vernemen of u langs wilt komen.

 2021 FNP Fryslân - Disclaimer