NIEUWS


FNP Fryslan FNP tige tank1
21-03-2022

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022 bekend

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van gemeente De Fryske Marren op 14, 15 en 16 maart is bekend. FNP De Fryske Marren is de grootste partij geworden met grote dank aan alle stemmers. ...

FNP Fryslan FNP dfm ferkiezingsboekje1
09-03-2022

FNP DFM verkiezingsboekje

Om te laten zien waar FNP De Fryske Marren voor staat, hebben wij een verkiezingsboekje uitgebracht die met de huis-aan-huis krant in uw brievenbus komt, en anders kunt u deze hieronder alsnog inkijken! ...

FNP Fryslan Vaarhuispuntnl
08-02-2022

FNP De Fryske Marren met "Vaarhuis" de gemeente door

De komende weken bezoekt de Fryske Nasjonale Partij in de gemeente DFM haar kiezers onder andere met een varende woning. ...

FNP Fryslan FNP algemien kultuer 31
02-02-2022

Fries krijgt toch een rol in het Kunst- en Cultuurplan

Alle partijen toonden zich tevreden over het nieuwe Kunst- en Cultuurplan in het ‘Petear’ van 20 december. De sector is goed betrokken bij het opstellen van het plan, het plan zit goed in elkaar en er gaat meer geld naar kunst- en cultuur ...

FNP Fryslan Ledegearkomste nov 2021 program en list
06-12-2021

Gerda de Vries weer lijsttrekker FNP De Fryske Marren

De FNP in De Fryske Marren heeft Gerda de Vries-Suierveld als lijsttrekker gekozen. ...

FNP Fryslan 20211108 21 59 35FNP-wenjen yn Fryslân folder1
11-10-2021

FNP komt met aanvalsplan wonen!

Wonen in Fryslân, een serieus probleem. ...

FNP Fryslan 023
25-03-2021

FNP DFM laat haar informeren over tijdelijke (huur)woningbouw

Een delegatie van de FNP de Fryske Marren heeft in onze buurgemeente Heerenveen op maandag 22 maart een coronaveilig werkbezoek gebracht aan het bedrijf Kleine Woningen. ...

FNP Fryslan Girl516341 192011
01-03-2021

FNP: Doorpakken met aquathermie in Fryslân!

De FNP Statenfractie stelt schriftelijke vragen over de ontwikkeling van aquathermie en is van mening dat het goed zou zijn als er een pilot komt waarin naar verschillende toepassingen wordt gekeken. Uit verschillende studie is gebleken dat aquatherm ...

FNP Fryslan 20210108 07 00 49window
08-01-2021

FNP DFM blij met nieuw beleidskader Sinnefjilden

Woensdag 6 januari 2020 is het nieuwe beleidskader Sinnefjilden vastgesteld door de gemeenteraad van de Fryske Marren. ...

FNP Fryslan 20210108 06 55 40window
07-01-2021

Forse kritiek op b&w na onderzoek rekenkamer

Het rekenkameronderzoek naar de rol van het college inzake de contracten met de ondernemer van zwembad Nij Sudersé te Lemmer is de aanleiding geweest voor forse kritiek vanuit de raad. ...

FNP Fryslan Polle1
06-12-2020

Op de Pôlle/Seedyk in Lemmer komt geen supermarkt

Nu er geen bedrijfsactiviteiten meer zijn is De Pôlle aan het verpauperen. De gemeente heeft daarom laten onderzoeken of er naast woningbouw een supermarkt kan komen. B&W concluderen op basis van dat onderzoek dat een gecombineerde ontwikke ...

FNP Fryslan Joure de toren van de hobbe van baerdt tsjerke1
02-12-2020

Sinterklaas deelt cadeautjes uit in gemeente De Fryske Marren

Het was een vreemd gezicht toen Sinterklaas door de Midstraat van Joure liep. Hij had een groene bodywarmer aan met op de rug pontificaal de letters CDA. En Piet? Piet liep ernaast, maar die had een blauwe trui aan. Ook hij had letters op de rug: VVD ...

FNP Fryslan 20201121 12 38 51ibabs1
21-11-2020

FNP stemt tegen 30 meter hoge reclamemast bij McDonalds

In de raadsvergadering van woensdag 18 november jl. heeft een Collegevoorstel over een dertig meter hoge mast bij McDonals niet een raadsmeerderheid gekregen. De FNP was vanaf het eerste moment tegen dit plan. Een mast van die hoogte doet in ernstige ...

FNP Fryslan Omkromte1
14-11-2020

Het pad was openbaar, is openbaar en blijft openbaar

De FNP heeft in de raadsvergadering van 28 oktober voor openbaarheid van het pad achter de Omkromte/Koaileane gepleit. De historische waarde en de mogelijkheid het pad te gebruiken als voetpad, dat is voor de FNP belangrijker dan het persoonlijk bela ...

FNP Fryslan El2fhqdxyayxdrk1
04-11-2020

Een sigaar uit eigen doos

Covid19, Corona, we hebben er allemaal mee te maken. In de persoonlijke sfeer, op het werk en in huis. Die ellende discrimineert niet, iedereen heeft er al last van, of krijgt er nog mee te maken. ...

FNP Fryslan FNP de Fryske Marren freget nei stevenshoek langwar maaie 20203
15-06-2020

Antwoorden op FNP-vragen Stevenshoek Langweer

Kortgeleden hebben wij als FNP-fractie vragen gesteld aan het college over de Stevenshoek in Langweer. Hieronder de antwoorden die wij hebben ontvangen. ...

FNP Fryslan Pixabay coins1726618 19201
11-06-2020

Motie tegen dramatische herijking gemeentefonds unaniem aangenomen

Woensdag 10 juni heeft de FNP fractie een motie in de raad van gemeente De Fryske Marren ingediend tegen de voorgenomen herijking van het gemeentefonds. De motie is door alle partijen mede ingediend en dus unaniem aangenomen. ...

FNP Fryslan FNP de Fryske Marren freget nei stevenshoek langwar maaie 20201
27-05-2020

Vragen FNP over appartementencomplex Stevenshoek Langweer

De FNP fractie van De Fryske Marren heeft vragen gesteld aan het college over het centrum van Langweer. ...

FNP Fryslan Jan volbeda harich foto douwe bijlsma
05-05-2020

Jan Volbeda spreekt bij sobere Dodenherdenking Harich

Gisteren rond kwart voor acht 's avonds kwamen inwoners van Harich uit hun woningen om mee te herdenken. Bij de kerk stond Jan Volbeda klaar om de 4 mei-toespraak te houden. ...

FNP Fryslan Mantelsoarch 1
03-05-2020

Zorgen over druk op mantelzorgers in coronatijd

De FNP De Fryske Marren maakt haar zorgen over de druk die mantelzorgers ervaren in deze coronatijd. Daarom heeft de FNP de volgende vragen gesteld aan het college van b&w in De Fryske Marren. ...

23-01-2020

Nieuwsbrief januari

De nieuwsbrief van januari staat nu op de website. De onderwerpen deze maand zijn zonnevelden in Joure en Broek, jeugdketenbeleid en de RES. ...

09-10-2019

Nieuwsbrief september

In de nieuwsbrief van deze maand komen aan bod de RES, de begroting van 2020, het beheer van buitensportaccommodaties, de verbouw van het gemeentehuis en het nieuwe beleidsplan afval. ...

27-03-2019

Vragen over Lemsterstrand aan college B&W De Fryske Marren

De gemeente Lemsterland heeft vroeger met de eigenaar van het paviljoen/zwembad, op het strand van Lemmer, afspraken gemaakt over het schoonhouden van het strand. ...

16-02-2019

Maakt luisteren naar inwoners de FNP onbetrouwbaar?

Nu in De Fryske Marren de fracties van CDA en VVD het vertrouwen hebben opgezegd in de FNP-fractie, is dit voor ons een reden om hier een reactie op te geven. ...

06-02-2019

FNP De Fryske Marren stemt tegen zandwinning in IJsselmeer

De FNP zal tegen de zandwinning in het IJsselmeer stemmen in de raad van 13 februari. De conclusie van de FNP-fractie is: bij twijfel niet inhalen. De fractie wil bovendien recht doen aan haar uitgangspunt om zorg te dragen voor natuur en landschap e ...

02-11-2018

Oud Jouster voorgedragen als nieuwe FNP wethouder

Met trots deelt de FNP vandaag mee dat de heer Durk Stoker hun nieuwe kandidaat wethouder geworden is. De FNP was op zoek naar een nieuwe wethouderskandidaat omdat een paar weken geleden één van onze wethouders, Johannes van der Pal, aa ...

08-10-2018

Johannes van der Pal stopt as wethouder van gemeente De Fryske Marren

Vandaag, maandag 8 oktober, maakte Johannes van der Pal bekend te stoppen als wethouder van gemeente De Fryske Marren. Van der Pal zet daarmee een punt achter een carrière van 16,5 jaar als wethouder. ...

06-11-2017

FNP zegt: stoppen met chemische bestrijdingsmiddelen

De provincie moet het goede voorbeeld geven en stoppen met het gebruik van omstreden chemische bestrijdingsmiddelen zoals glyfosaat (RoundUp). Dat stelt de provinciale fractie van de FNP in mondelinge vragen aan gedeputeerde Staten. ...

08-07-2017

FNP DFM kiest voor kleine projecten bij Kadernota 2017

In Bakhuizen het opwarderen van de Hollewei / Gaastwei en in Balk een wandelstrook langs it Tsjamkedykje om de verkeersveiligheid voor de eigen inwoners en toeristen te vergroten. ...

19-02-2017

Vragen aan het college over nieuwbouw stallen en wagenloods aan de Delbuursterweg in Sondel

Er is het één en ander te doen geweest over de bouw en vergunningaanvraag van nieuwe (kippen)stallen in Sondel. ...

15-02-2017

Open fractievergadering FNP in Oosterzee: 20 februari

Op maandagavond 20 februari houdt de FNP-fractie een open fractievergadering in het café Tjeukemeer in Oosterzee. ...

13-02-2017

Veilige fietsoversteekplaatsen N359 Gaasterland

Bij Kippenburg en Ruigahuizen is behoefte aan veiliger fietsoversteken in de provinciale weg. Het gaat ook om het belang van toeristisch fietsend Gaasterland. Dat blijkt uit schriftelijke vragen van de FNP Statenfractie aan Gedeputeerde Staten. ...

05-07-2016

Behoefte aan aquaduct A6 telkens groter na recente oponthoud

De laatste paar dagen is er weer geregeld oponthoud bij de brug in de A6 over de Scharster Rijn tusen Joure en Lemmer. De FNP pleit samen met CDA en VVD zowel gemeentelijk alsook op provinciaal niveau (Provinciale Staten) voor een aquaduct om beter t ...

14-04-2016

Ledenvergadering FNP de Fryske Marren: donderdag 21 april om 20:00 uur in De Treemter, Balk

Onze leden hebben deze week een uitnodiging ontvangen voor de ledenvergadering van onze afdeling. Hieronder de agenda: ...

27-09-2013

De Fryske Marren schaliegasvrij

De FNP/GB De Fryske Marren wil dat de raden haar uitspreken over de winning van schaliegas. De gemeente Noordoostpolder en de Provinciale Staten Fryslân hebben haar eerder al uitgesproken tegen schaliegaswinning. ...

24-09-2013

Een oplossing voor bagger Sminkefeart (ingestuurd stuk LC)

FNP fractie in Gaasterlân-Sleat heeft een voorstel om de baggerproblematiek van de Sminkefeart aan te pakken. Doel: geen inbreuk in de natuur langs de Sminkefeart. ...

02-09-2013

Start FNP campagne: Minder Den Haag, meer Fryslân

Warten - De FNP heeft vrijdag de 30e in Warten het officiële startschot gegeven voor de campagne "Minder Den Haag, Meer Fryslân". Met het rondbrengen van een nieuwsbrief en de bekende sticker "Ik pompebledsje Fryslân" begon de campa ...

2022 FNP Fryslân - Disclaimer