De FNP - de Fryske Nasjonale Partij

De FNP, die in 1962 is opgericht, is een groeiende provinciale partij gekeken naar kiezers en leden. Op dit moment heeft de FNP ongeveer 1300 leden. De basis van de organisatie ligt in de afdelingen, die overeenkomstig de gemeentelijke indeling zijn georganiseerd. In 19 van de 27 gemeenten in Fryslân heeft de FNP een afdeling met leden, een bestuur en een fractie. Met elkaar zijn er ongeveer 58 raadsleden, 9 wethouders, 4 statenleden en 1 gedeputeerde.

De leden kiezen niet alleen een afdelingsbestuur en het hoofdbestuur, maar bespreken en stellen in ledenvergaderingen het beleid, de begroting en wat daar verder bijhoort, het verkiezingsprogramma en  de kandidatenlijsten voor de gemeentelijke en provinciale verkiezingen ook vast.

 

De FNP heeft een partijhuis, dat in Leeuwarden staat (zie onderaan deze pagina voor contactgegevens). Dat partijhuis maakt het mogelijk om goede contacten met de partij te hebben. Wat de organisatie en de administratie betreft zou de FNP niet meer zonder kunnen.

 

Sinds 1999 heeft de FNP samen met andere regionale partijen een vertegenwoordiger in de Eerste Kamer: de OSF (Onafhankelijke Senaats Fractie). Op dit moment is dat Kees de Lange uit Monnickendam. De FNP doet met ongeveer veertig andere regionale partijen in Europa mee aan de EFA (Europese Vrije Aliantie).

 

Contact met de provinciale FNP:
Webside: www.fnp.frl

Het Partijhuis:
Obrechtstrjitte 32
8916 EN Ljouwert
 
Antwoordnummer 5034
8900 VB Ljouwert
 
Telefoon: 058-2131422
E-mail: fnphusfnp.frl

 2022 FNP Fryslân - Disclaimer