Onze FNP afdeling

Onze afdeling is ontstaan uit de twee FNP-afdelingen Gaasterlân-Sleat en Skarsterlân en Gemeentebelangen Lemsterland. Zij hebben afgesproken om in de nieuwe gemeente ‘De Fryske Marren’ één nieuwe FNP-afdeling te vormen. De bestaande afdelingen werden op 31-12-2013 opgeheven.

Eind 2012 had een voorlopig bestuur van de gemeenschappelijke ledenvergadering de bevoegdheid gekregen om de zaken en dan met name de verkiezingen goed voor te bereiden. Met dat doel waren drie commissies ingesteld: de programmacommissie, de advieslijstcommissie en de p.r.-commissie. Verder werd hard gewerkt aan het actualiseren van de nieuwe webside en nieuwsbrief.

 

In diezelfde gemeenschappelijke ledenvergadering was afgesproken, dat wij van mening waren dat de nieuwe gemeente ‘De Fryske Marren’ moest heten en daarom gebruikten wij die naam voor onze afdeling, website en nieuwsbrief: FNP De Fryske Marren.

 

De nieuwe afdeling werd gevormd door ongeveer honderddertig leden, zestig steunleden en een aantal lezers. Op dat moment hadden we met z’n drieén vijftien raadsleden en vier wethouders, omdat de laatste keer ongeveer zevenduizend mensen in de drie gemeenten op ons hadden gestemd. Dat is ongeveer 30 procent van de stemmen! Dat streefden wij natuurlijk weer na!

 

Met de verkiezingen kwamen we tot maar liefst 9 raadsleden en vormden samen met het CDA de coalitie; elke partij kreeg twee wethouders in het college. Met twee wethouders en negen raadsleden stonden we er sterk voor in De Fryske Marren. Daar kwam in oktober 2015, zonder verkiezingen te houden, zelfs nog een tiende raadslid bij! Remboud van Iddekinge van de NPP (Nieuw Politiek Peil) had in overleg met onze fractie besloten om zich bij de FNP aan te sluiten. In dit artikel (klik hier) is daar meer over te lezen.

 

Op de foto ziet u ons zitten bij één van onze fractievergaderingen
in de raadszaal van het gemeentehuis in Balk (november 2012):

FNP De Fryske Marren gearkomste yn Balk yn novimber 2012

 2021 FNP Fryslân - Disclaimer